Biểu mẫu Doanh nghiệp

Áp dụng cho công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác

Áp dụng cho cá nhân cho thuê tài sản hoặc tổ chức khai thay

Áp dụng cho cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản hoặc tổ chức khai thay

Áp dụng đối với cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán

Bảng công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phươn pháp khoán

Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Kèm theo Tờ khai 01/CNKD trong trường hợp tổ chức khai thay cho nhiều cá nhân kinh doanh

Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

MẪU BIÊN BẢN THÔNG QUA HỆ THỐNG LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer