Biểu mẫu Doanh nghiệp

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

Mẫu đơn đề nghị cấp lại (đổi) giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Mẫu đơn đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia

Mẫu đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước MỚI NHẤT

TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (mẫu số 03)

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer