Biểu mẫu Doanh nghiệp

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép kinh doanh

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh

Bảng kê thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

Mẫu đơn đề nghị cấp lại (đổi) giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer