Biểu mẫu Doanh nghiệp

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân), mẫu số 05/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương 2018

Biểu mẫu hợp đồng thuê nhà cho công ty nước ngoài làm văn phòng

Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 01/TK-SDDPNN được ban hành kèm theo Thông tư số 156/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính dùng cho hộ gia đình, cá nhân. Dưới đây là nội dung cụ thể của tờ khai:

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm. Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương.

Mẫu số 04 - 2/TNCN: Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Mẫu số 03/KK-TNCN: tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú.

Mẫu số: 02/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

Bảng phân bổ số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho các địa phương

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer