Biểu mẫu Lao Động

Mẫu hợp đồng cung ứng lao động - Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Mẫu hệ thống thang bảng lương mới nhất 2018 theo nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động trong doanh nghiệp.

Mẫu giấy xác nhận tiền lương mới nhất 2018

Mẫu Thỏa ước lao động tập thể áp dụng theo căn cứ tại Bộ Luật lao động 2012, Luật Công đoàn 2012 được hướng dẫn xây dựng cụ thể như sau:

Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên

Mẫu đơn xin nghỉ ốm của nhân viên

Mẫu đơn xin công tác trở lại

Mẫu biên bản xét kỷ luật lao động

Mẫu bản tự kiểm điểm 2018

MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG 2018

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer