Biểu mẫu

Hướng dẫn cách ghi biểu mẫu TK01 - TS mới nhất năm 2016

Biên bản họp HĐTV về thành lập chi nhánh, VPĐD

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VỀ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc chi nhánh

Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên

Soạn thảo mẫu quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh, VPĐD, Địa điểm kinh doanh

Mẫu quyết định mức lương Tổng giám đốc (Công ty TNHH 2TV)

Mẫu quyết định trích lập quỹ dự phòng công ty

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty

Mẫu hợp đồng cho mượn nhà ở

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer