Biểu mẫu

Người lập di chúc có thể tự lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng bằng cách tự viết tay và ký vào bản di chúc, với điều kiện là người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép. Mẫu di chúc thừa kế tài sản hợp pháp là mẫu di chúc có nội dung không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

Mẫu di chúc theo quy định pháp luật gồm thông tin về người viết di chúc và di sản thừa kế, thông tin người được hưởng tài sản, nội dung di chúc về thời gian, địa điểm lập và các vấn đề khác liên quan. Mẫu Di chúc dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư và liên hệ văn phòng công chứng trước khi thực hiện thủ tục lập Di chúc.

Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

Bảng phân bổ số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho các địa phương

Mẫu đơn đề nghị áp dụng/ thay đổi/ bổ sung biện pháp bảo vệ

Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên - mẫu số 02/TAIN

Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 1/TAIN

Mẫu Thỏa ước lao động tập thể áp dụng theo căn cứ tại Bộ Luật lao động 2012, Luật Công đoàn 2012 được hướng dẫn xây dựng cụ thể như sau:

Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer