Câu hỏi:

Theo quy định pháp luật người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ bị chấm dứt hưởng nếu từ chối việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp giới thiệu mà không có lý do chính đáng. Xin luật sư cho biết, những lý do nào được xem là không chính đáng làm cơ sở để cắt trợ cấp thất nghiệp?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi, câu hỏi của bạn Phòng tranh tụng Công ty Luật TNHH Sao Việt xin trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12-3-2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BH thất nghiệp đã nêu cụ thể các trường hợp NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp như khi có việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự; hưởng lương hưu; ba tháng liên tục không thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm; ra nước ngoài để định cư; đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài… và sau hai lần NLĐ từ chối việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng.

Theo Nghị định nêu trên, NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối việc làm thuộc một trong các trường hợp sau, được xác định là không có lý do chính đáng:

- Việc làm phù hợp với ngành nghề, trình độ của NLĐ đã được đào tạo;

- Việc làm mà NLĐ đó đã từng làm

Tại Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31-7-2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, Bộ LĐ-TB và XH đã hướng dẫn cụ thể về nội dung từ chối nhận việc làm theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP. Theo đó, NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được xác định là từ chối nhận việc làm mà không có lý do chính đáng khi thuộc một trong các trường hợp sau:

1. NLĐ được trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu việc làm phù hợp với ngành nghề, trình độ được đào tạo mà NLĐ đã ghi theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động.

2. NLĐ được trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu việc làm mà NLĐ đó đã từng làm nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động.

3. NLĐ đã tham gia dự tuyển lao động theo giới thiệu của trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và có thông báo trúng tuyển của người sử dụng lao động nhưng không nhận việc làm đã trúng tuyển, trừ trường hợp việc làm đó không đúng như thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer