Hỏi: Thế nào là Hợp tác xã tạo việc làm? Hợp tác xã tạo việc làm khác với Hợp tác xã dịch vụ thành viên ở những điểm nào?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Công ty Luật TNHH Sao Việt. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 3, Khoản 1 Điều 4 và Khoản 3 Điều 46 Luật hợp tác xã năm 2012, Hợp tác xã tạo việc làm là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên là việc làm và thu nhập do hợp tác xã tạo ra, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Hợp tác xã tạo việc làm khác với Hợp tác xã dịch vụ thành viên ở những điểm sau đây:

 

Hợp tác xã tạo việc làm

Hợp tác xã dịch vụ thành viên

Mục đích

- Đáp ứng nhu cầu chung của thành viên là việc làm cho thành viên trong Hợp tác xã.

- Sản phẩm dịch vụ của HTX là làm ra để bán cho thị trường bên ngoài cộng đồng thành viên là chính.

- Cung ứng các sản phẩm, dịch vụ chung cho thành viên

- Đối tượng phục vụ chủ yếu là thành viên của HTX, sau đó mới đến khách hàng ngoài thành viên.

Thành viên

- Là cá nhân

- Là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân

Phân phố

- Thu nhập của Hợp tác xã sau khi phân phối cho các quỹ theo quy định của luật HTX và điều lệ của HTX, sau đó phân phối theo công sức đóng góp của thành viên ( tiền công, tiền lương) phần còn lại được chia theo vốn góp của thành viên.

        

- Thu nhập của Hợp tác xã sau khi phân phối cho các quỹ theo quy định của luật HTX và điều lệ HTX ; phân phối cho thành viên chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Hợp tác xã, phần còn lại được chia theo vốn góp của thành viên.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Mọi vướng mắc quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài  tư vấn pháp luật 1900 6243 để được tư vấn trực tiếp.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer