Câu hỏi : Công ty tôi đang có một dự án xây dựng nhà ở, Luật Sao việt cho tôi hỏi  điều kiện, thủ tục thực hiện hoạt động giãn tiến độ đầu tư theo quy định của pháp luật hiện nay ?

 

Trả lời :

Với câu hỏi của bạn, Chúng tôi xin giải đáp như sau: Theo quy định tại Điều 46 – Luật Đầu tư năm 2014 (quy định này chỉ áp dụng đối với nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư):

1. Yêu cầu và điều kiện giãn tiến độ đầu tư

Nếu muốn giãn tiến độ đầu tư thì phải đáp ứng được các yêu cầu và điều kiện như sau:

- Nhà đầu tư (tổ chức hoặc cá nhân) có dự án đầu tư  đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

- Nhà đầu tư đề nghị giãn tiến độ đầu tư: tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư) so với tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

 2. Trình tự thực hiện

Nhà đầu tư muốn giãn tiến độ đầu tư thì nhà đầu tư nộp Văn bản đề xuất giãn tiến độ đầu tư gửi lên cơ quan đăng ký đầu tư (nơi thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

Nội dung văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư gồm:

+) Tình hình hoạt động của dự án đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đến thời điểm giãn tiến độ;

+) Giải trình lý do và thời hạn giãn tiến độ thực hiện dự án;

+) Cam kết của nhà đầu tư về việc tiếp tục thực hiện dự án.

+) Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án, bao gồm kế hoạch góp vốn, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động;

Mẫu Văn bản đề xuất theo áp dụng theo phụ lục II-9 Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư ban hành kèm theo Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

- Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ ngày nhận được để xuất, cơ quan đăng ký đầu tư có ý kiến bằng văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư;

- Thẩm quyền giải quyết : Cơ quan đăng ký đầu tư

- Mức lệ phí : Thực hiện thủ tục giãn tiến độ đầu tư nhà đầu tư không mất lệ phí nhà nước.

- Kết quả: Văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư hoặc văn bản thông báo từ chối (nêu rõ lý do)

Lưu ý : Đối với trường hợp bên phía bạn có nhu cầu điều chỉnh tiến độ của dự án đầu tư (thủ tục này khác so với giãn tiến độ đầu tư) thì sẽ thực hiện theo thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 40 – Luật đầu tư 2014

>>> xem thêm: Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer