Câu hỏi

Trong công ty TNHH 2 thành viên mà 2 người góp vốn với tỷ lệ bằng nhau thì quyết định hội đồng thành viên sẽ như thế nào trong trường hợp 2 người này bất đồng quan điểm?

Hai thành viên góp vốn bằng nhau bất đồng quan điểm

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn, công ty Luật Sao Việt có ý kiến như sau :

Căn cứ vào khoản 3 Điều 60 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc thông qua Nghị quyết của Hội đồng thành viên thì quyết định của hội đồng thành viên được thông qua nếu số phiếu biểu quyết các vấn đề lớn hơn 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và 75% trong trường hợp bán tài sản có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của công ty

Như vậy, việc thông qua các quyết định của Hội đồng thành viên sẽ do số phiếu biểu quyết của từng thành viên quyết định, tỷ lệ này căn cứ vào Điều lệ của công ty. Nếu công ty anh/chị tại Điều lệ có quy định về tỷ lệ số phiếu biểu quyết để quyết định được thông qua thì áp dụng quy định tại Điều lệ

Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định về vấn đề này thì chúng ta áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 60 Luật doanh nghiệp 2014, đối với trường hợp công ty anh/chị là công ty TNHH 2 thành viên và 2 thành viên sở hữu số phiếu biểu quyết ngang nhau và có ý kiến trái ngược nhau trong vấn đề điều hành công ty cần biểu quyết thì cả 2 thành viên phải tìm ra được tiếng nói chung, và đưa ra được quan điểm đồng nhất với vấn đề cần giải quyết. Trong trường hợp đã tìm mọi cách nhưng vẫn không thống nhất được quan điểm thì các bên có thể giải quyết bằng cách tìm hướng giải quyết khác trong vấn đề hợp tác để phát triển công ty.

Như vậy, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác và áp dụng theo quy định của pháp luật đối với việc thông qua quyết định của Hội đồng thành viên thì quyết định sẽ không được thông qua nếu số phiếu biểu quyết các vấn đề bé hơn 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và 75% trong trường hợp bán tài sản có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của công ty.

Trong trong hợp này buộc Điều lệ công ty phải quy định rõ Quyết định, nghị quyết công ty được thông qua như thế nào. Theo chúng tôi thì Điều lệ có thể quy định những nội dung chính như sau:

- Quyết định, nghị quyết Công ty thông qua khi số phiếu đại diện cho ít nhất 50% tổng số vốn góp của những thành viên dự họp tán thành và được chủ tịch hội đồng thành viên hoặc Giám đốc công ty tán thành.

- Trong đó : 1 Thành viên là Giám đốc (người đại diện theo pháp luật của công ty), 1 thành viên là chủ tịch hội đồng thành viên.

 - Giám đốc công ty, Chủ tịch hội đồng thành viên phải đảm bảo mọi hành vi của mình đều vì quyền lợi cao nhất của Công ty và sẽ chịu trách nhiệm trước Công ty, pháp luật nếu có hành vi làm tổn hại tới công ty.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm, nếu còn có điều gì thắc mắc, mời bạn vui lòng gọi điện trực tiếp đến Tổng đài tư vấn miễn phí 19006243 để được giải đáp nhanh và chính xác nhất.

Chúng tôi cung cấp tư vấn thuế, kế toán miễn phí thông qua các kênh sau:

⇒ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ: 19006243

⇒ CHIA SẺ KIẾN THỨC VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TẠI GROUP: CAFÉ KẾ TOÁN

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer