Nghị Định

Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm

Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai

Nghị định104/2014/NĐ-CP quy đinh về khung giá đất

Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng dất

Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất

Nghị định 60/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2000 quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ

Nghị định 64/2011/NĐ-CP quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Nghị định của Chính phủ số 61/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2000 quy đinh việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo

Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực anh ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer