Hỏi: Công ty tôi là đại lý độc quyền phân phối sản phẩm dàn âm thanh do một công ty Hàn Quốc sản xuất. Nhãn hiệu gắn trên dàn âm thanh được công ty Hàn Quốc đăng ký bảo hộ tại Hàn Quốc nhưng chưa đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Vậy cho tôi hỏi: Công ty tôi muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đó tại Việt Nam thì có phải xin phép công ty Hàn Quốc không?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Công ty Luật TNHH Sao Việt. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Quyền đăng ký nhãn hiệu theo Điều 87 Luật sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định:

Điều 87. Quyền đăng ký nhãn hiệu

7. Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.”

Căn cứ vào quy định của Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp mà Việt Nam và Hàn Quốc đều là thành viên quy định:

Một số nguyên tắc chung đối với hệ thống bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp mà các nước thành viên phải tuân thủ:“Nếu đại lý hoặc người đại diện của chủ nhãn hiệu tại một trong số các nước thành viên không được phép của chủ nhãn hiệu mà vẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho chính mình tại nước thành viên khác thì chủ nhãn hiệu có quyền phản đối việc đăng ký hoặc đề nghị huỷ bỏ đăng ký đó hoặc đề nghị sang tên đăng ký đó cho mình, trừ trường hợp đại lý hoặc người đại diện đó biện hộ được cho hành động của mình”.

Như vậy, theo Công ước Paris quy định Nếu đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu không được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép đại lý đăng ký nhãn hiệu đó tại quốc gia khác là thành viên của công ước thì đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu không được phép đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đó. Ngoài ra tại Khoản 7 Điều 87 Luật sở hữu trí tuệ theo đó đối với trường hợp này do có điều ước mà Việt Nam là thành viên có quy định cấm đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu (đã được đăng ký bảo hộ tại quốc gia khác là thành viên của điều ước) đăng ký nhãn hiệu cho chính mình thì đại lý sẽ không được đăng ký nhãn hiệu đó nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu. Trừ một số trường hợp có lý do chính đáng.

Do đó, trước khi công ty bạn đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu sản phẩm dàn âm thanh đó thì Công ty bạn phải xin phép và được sự đồng ý của Công ty Hàn Quốc. Nếu Công ty Hàn Quốc không đồng ý cho công ty bạn đăng ký nhãn hiệu đó thì căn cứ vào khoản 1 Điều 87 Luật sở hữu trí tuệ quy định: “Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất” theo đó, Công ty Hàn Quốc là đơn vị có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm dàn âm thanh do công ty Hàn Quốc sản xuât.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Mọi vướng mắc quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 19006243 để được tư vấn trực tiếp.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer