Nội dung câu hỏi của bạn đọc: 

Sếp tôi có mua một chiếc ô tô hiện đã đứng tên sếp, nhưng khi mua không có hóa đơn. Vậy nếu sếp muốn góp vốn là chiếc xe ô tô thì cần làm những thủ tục gì ? Tôi cảm ơn.

góp vốn bằng tài sản không có hóa đơn khi thành lập công ty

Phòng Doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Sao Việt xin được trả lời như sau:

        Căn cứ khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014, góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ công ty, bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập.

        Căn cứ khoản 1 Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2014 thì tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Như vậy, chiếc ô tô của sếp bạn thuộc nhóm tài sản khác khi góp vốn, cụ thể là tài sản có đăng ký quyền sở hữu.

        Căn cứ Điều 36, Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2014, khi góp vốn bằng tài sản có đăng ký quyền sở hữu bạn cần tiến hành các thủ tục sau:

Thứ nhất, tiến hành định giá tài sản góp vốn

        Căn cứ Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2014, tài sản là chiếc ô tô của sếp bạn cần được định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam. Chủ thể tiến hành định giá là ai phụ thuộc vào thời điểm góp vốn và loại hình doanh nghiệp.

         + Trường hợp sếp bạn góp vốn khi thành lập doanh nghiệp, việc định giá chiếc ô tô được tiến hành bởi các thành viên (đối với công ty hợp danh, công ty TNHH) hoặc các cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần) theo nguyên tắc nhất trí hoặc một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp.

        + Trường hợp sếp bạn góp vốn vào doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, chiếc ô tô sẽ do doanh nghiệp (Hội đồng thành viên công ty TNHH/công ty hợp danh hoặc Hội đồng quản trị công ty cổ phần) và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc thuê một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để định giá.

Lưu ý: Trường hợp chiếc ô tô được định giá bởi một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp thì giá trị chiếc ô tô phải được chấp thuận của đa số các thành viên/cổ đông sáng lập (đối với trường hợp góp vốn thành lập doanh nghiệp) hoặc người góp vốn và doanh nghiệp (đối với trường hợp góp vốn trong quá trình doanh nghiệp hoạt động)

        * Theo thông tin bạn cung cấp, chiếc ô tô đã thuộc sở hữu hợp pháp của sếp bạn (đã làm thủ tục sang tên sếp). Việc sếp bạn mua ô tô không có hóa đơn (không có căn cứ để chứng minh giá vốn của tài sản) không gây ảnh hưởng nào trong trường hợp này do tài sản góp vốn đã được tiến hành định giá, nên để xác định giá trị của tài sản có thể thông qua biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp mà không cần hóa đơn, chứng từ nào khác.

Thứ hai, chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

        Như đã phân tích bên trên chiếc ô tô mà sếp bạn dự định góp vốn thuộc loại tài sản có đăng ký quyền sở hữu, căn cứ khoản 1 Điều 36 Luật Doanh nghiệp 2014, khi góp vốn sếp bạn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chiếc ô tô đó cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu tài sản đem góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ.

        Về thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với xe ô tô, bạn có thể tham khảo các quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.

Thủ tục về thuế:

Thuế giá trị gia tăng

      Căn cứ theo khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT cùng với Nghị định số 209/2013/ NĐ–CP ngày 18/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế GTGT thì việc sếp bạn góp vốn vào doanh nghiệp bằng xe ô tô thuộc trường hợp không phải kê khai thuế, tính nộp thuế giá trị gia tăng.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer