Câu hỏi: Tôi đang có dự định thành lập doanh nghiệp để kinh doanh mặt hàng nội thất. Hiện tôi đang do dự giữa 2 loại hình doanh nghiệp là doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH 1 thành viên, luật Sao Việt phân tích giúp tôi điểm khác nhau giữa hai loại hình này. Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Với câu hỏi của anh/chị, luật Sao Việt sẽ phân tích những điểm khác nhau cơ bản và đặc thù nhất doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH 1 thành viên như sau: 

Điểm khác nhau giữa công ty TNHH 1 thành viên với doanh nghiệp tư nhân

1.    Chủ thể thành lập doanh nghiệp

-   Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu

-   Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ sở hữu

2.    Tư cách pháp nhân

-    Công ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp nhân

-    Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân

3.    Trách nhiệm pháp lý

-    Công ty TNHH: Chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi vốn góp.

-    Doanh nghiệp tư nhân: Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp.

4.    Điều khoản ràng buộc chủ sở hữu

-   Chủ sở hữu công ty TNHH vì chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa cụ tài sản trong phạm vi góp vốn nên không bị giới hạn số lượng doanh nghiệp mình sở hữu, có thể tự do góp vốn vào doanh nghiệp khác.

-   Chủ DNTN chỉ được thành lập một DNTN, chủ DNTN không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên  hợp danh công ty hợp danh.

5.    Phương thức huy động vốn

-   Công ty TNHH 1 thành viên có thể huy động vốn bằng việc phát hàng trái phiếu

-   DNTN không được phát hàng bất cứ loại chứng khoán nào để huy động vốn

6.    Về tổ chức doanh nghiệp

-  Công ty TNHH một thành viên Có thể lựa chọn 01 trong 02 mô hình sau:

+  Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

+  Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

-   DNTN do 1 cá nhân làm chủ: Chủ sở hữu tự quản lý hoặc thuê người quản lý.

7.    Phân chia lợi nhuận

-   Công ty TNHH 1 thành viên: việc lợi nhuận tạo ra không chỉ phụ thuộc vào hoàn toàn chủ sở hữu mà phải căn cứ vào chế độ thù lao, tiền lương và thưởng quy định tại điều 58 luật DN

-   DNTN: toàn bộ lợi nhuận tạo ra sẽ thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình với nhà nước và các bên thứ 3.

Trên đây là tư vấn của Luật Sao Việt về sự khác biệt giữa doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH 1 thành viên.  Mọi ý kiến đóng góp hoặc sử dụng dịch vụ pháp lý doanh nghiệp vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline 19006243

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer