Nội dung trả lời

* Về mã số doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành thủ tục xin thành lập mới doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp sẽ được cấp một mã số gọi là mã số doanh nghiệp. Vậy mã số doanh nghiệp là gì?

Theo quy định tại Điều 30 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì: Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác.

* Mã số doanh nghiệp có đồng thời là mã số thuế không?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định 78/2015/NĐ –CP của Chính Phủ ngày 14 tháng 09 năm 2015 về đăng ký doanh nghiệp thì: Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp.

* Trình tự thực hiện cấp mã số doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 127/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 21 tháng 08 năm 2015 hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thì:

- Về nguyên tắc: Việc cấp mã số doanh nghiệp được thực hiện tự động theo phương thức điện tử trên Hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục Thuế ngay trong ngày làm việc theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

- Về trình tự thực hiện:

Căn cứ thông tin giao dịch điện tử về doanh nghiệp đăng ký thành lập mới do Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp truyền sang, Hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục Thuế tự động thực hiện kiểm tra tính đầy đủ, chính xác, hợp pháp của các thông tin liên quan trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo các quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế. 

+ Trường hợp thông tin đầy đủ, đúng quy định: 

  • Tự động tạo mã số doanh nghiệp và thực hiện phân công cơ quan Thuế trực tiếp quản lý đối với doanh nghiệp (Cục Thuế, Chi cục Thuế) phù hợp với Nghị quyết phân cấp nguồn thu của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế. 
  • Tự động truyền thông tin về mã số doanh nghiệp, thông tin cơ quan Thuế trực tiếp quản lý đối với doanh nghiệp sang Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

+ Trường hợp thông tin không đầy đủ (thiếu các chỉ tiêu bắt buộc) hoặc không theo đúng quy định: 

  • Tự động tạo thông báo về thông tin không đầy đủ, không đúng quy định; 
  • Tự động truyền thông tin sang Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để Cơ quan Đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp biết, thực hiện điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

Sau khi nhận được kết quả cấp mã số doanh nghiệp và các thông tin về cơ quan Thuế trực tiếp quản lý do Cơ quan thuế truyền sang, Cơ quan Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đồng thời in Thông báo cơ quan thuế trực tiếp quản lý và trả cùng kết quả đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp biết để thực hiện các thủ tục, nghĩa vụ về thuế theo quy định.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm, nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Công ty Luật TNHH Sao Việt theo Tổng đài tư vấn pháp luật 19006243 để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng!

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer