Câu hỏi. Công ty tôi hiện đang kinh doanh đa cấp, giờ muốn tạm ngừng một thời gian thì cần làm thủ tục gì, liên hệ cơ quan nào? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

Chào bạn, với câu hỏi của bạn, Chúng rôi xin giải đáp như sau:

Căn cứ pháp luật

-  Nghị định số 42/2014/NĐ – CP ngày 14/05/2014 của Chính Phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

-  Thông tư số 24/2014/TT – BCT ngày 30/07/2014 của Bổ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ – Cp ngày 14/05/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

*   Nội dung tư vấn

+  Thời hạn tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 42/2014/NĐ – CP thì doanh nghiệp bán hàng đa cấp được phép tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp trong thời hạn không quá 12 tháng liên tục.

+  Trình tự, thủ tục tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp

-   Khi muốn tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp cần làm các công việc sau:

·   Nộp hồ sơ hồ sơ Thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp đến Cục quản  lý cạnh tranh và các Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp trong thời gian tối thiếu 30 ngày trước ngày tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp.

·   Niêm yết công khai Thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và thông báo cho người tham gia hàng đa cấp của doanh nghiệp.

-   Cơ quan giải quyết: Cục quản lý cạnh tranh

-   Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

-   Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp đồng thời thông báo cho các Sở Công Thương trên toàn quốc và công bố trên trang thông tin điện tử của Cục quản lý cạnh tranh.

-   Hồ sơ Thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp gồm:

·   Thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-07 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT – BCT;

·   Quyết định và biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của hội đồng thành viên nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh nếu là công ty hợp danh.

Ngoài ra, khi muốn tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp sau thời gian tạm dừng, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản theo mẫu M-08 của Phụ lục ban hàng kèm Thông tư 24/2014/TT – BCT tới Cục quản lý cạnh tranh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp, Cục quản lý cạnh tranh ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tạm ngừng hoạt động, thông báo cho các Sở Công Thương trên toàn quốc và công bố trên trang thông tin điện tử của Cục quản lý cạnh tranh.

Trên đây là tư vấn của Công ty luật Sao Việt nếu bạn còn thắc mắc liên quan cần giải đáp về vấn đề này vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline 19006243

>> Xem thêm: Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer