Câu hỏi: Tôi đang dự định thành lập công ty kinh doanh chứng khoán nhưng chưa biết cần phải đáp ứng những điều kiện nào để được thành lập công ty. Rất mong được luật sư tư vấn giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty luật TNHH Sao Việt, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

Theo quy định pháp luật hiện hành: Công ty chứng khoán là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chứng khoán, thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các nghiệp vụ: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán.

Để thành lập công ty chứng khoán, căn cứ theo Điều 62 Luật chứng khoán năm 2006; Điều 71 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012; Điều 3, Điều 34 Thông tư số 210/2012/TT-BTC bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Về cơ sở vật chất:

Công ty chứng khoán phải có trụ sở; có trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán, nếu công ty bạn thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán thì không phải đáp ứng điều kiện về trang bị, thiết bị;

2. Về vốn:

Với mỗi nghiệp vụ, công ty chứng khoán phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định khác nhau, cụ thể:

+ Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng Việt Nam;

+ Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng Việt Nam;

+ Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng Việt Nam;

+ Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng Việt Nam.

3.  Về Giám đốc, Tổng giám đốc của công ty.

Giám đốc (Tổng Giám đốc) là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty chứng khoán, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

 Giám đốc (Tổng Giám đốc) phải có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, không được đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoặc doanh nghiệp khác, không được là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác.

4.  Về cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập.

Trường hợp cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân: Cá nhân đó phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh

Trường hợp cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là pháp nhân: Pháp nhân đó phải đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn. 

Chú ý: Các cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập phải sử dụng nguồn vốn của chính mình để góp vốn thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

Trên đây là giải đáp của Chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm, mọi thắc mắc xin liên lệ tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6243 để được giải đáp.

Trân trọng ./.

>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer