Câu hỏi: Công ty em có nhân viên là người Nhật Bản mới sang làm việc tại công ty và kí hợp đồng lao động có thời hạn là 03 năm, đã có giấy phép lao động, cho em hỏi nhân viên đó cần phải tham gia những loại bảo hiểm bắt buộc nào? Em cảm ơn.

 

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn, Công ty Luật TNHH Sao Việt trả lời như sau:

Thứ nhất: về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về đối tượng áp dụng thì: Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

Như vậy theo quy định trên thì nhân viên công ty của bạn là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, căn cứ Điều 124 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về hiệu lực thi hành thì : “Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018”.

 

Do đó, hiện nay nhân viên người nước ngoài của công ty bạn không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà sẽ tham gia khi Luật có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Thứ hai: về bảo hiểm y tế

Căn cứ theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 12 của Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung 2014 về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

Trong quy định trên không đề cập tới người lao động là công dân Việt Nam hay công dân nước ngoài mà chỉ đề cập là “người lao động” nên được hiểu bao gồm cả người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, bên cạnh đóhợp đồng giữa công ty bạn với người nước ngoài là hợp đồng lao động có thời hạn 03 năm nên đối chiếu với quy định trên thì công ty của bạn hàng tháng sẽ phải đóng bảo hiểm y tếcho nhân viên đó.

Thứ ba: về bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Điều 43 Luật việc làm 2013, đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Mặt khác, người lao động được hiểu theo quy định tại khoản 1 Điều 3 như sau: “Người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc”.

Như vậy, nhân viên người nước ngoài của công ty bạn không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Trên đây là những thông tin về việc đóng bảo hiểm cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Công ty Luật TNHH Sao Việt cung cấp, tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí của chúng tôi 1900 62 43

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer