Câu hỏi:

Sắp tới tôi sẽ nghỉ hết hạn hợp đồng tại công ty sau khi đã làm được thời gian là 4 năm và có tham gia BHXH đầy đủ, vậy cho hỏi tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không và mức hưởng là bao nhiêu? Tôi cảm ơn.

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn, phòng doanh nghiệp công ty Luật Sao Việt chúng tôi trả lời như sau:

Thứ nhất: điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Căn cứ theo quy định tại Điều 49 Luật việc làm 2013 về điều kiện hưởng thì:

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điểu kiện sau đây:

1.     Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a)    Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b)    Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2.     Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong khoảng thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3.     Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4.     Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a)    Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b)    Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c)     Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d)    Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ)  Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e)  Chết.

Theo quy định, trên bạn đã tham gia BHXH được 04 năm và sẽ nghỉ làm khi hết hạn hợp đồng, như vậy bạn đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thứ hai về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật việc làm 2013 về mưc, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp thì:

“1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.”

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer