Câu hỏi: Gia đình tôi gồm có 6 người, trong đó 2 người đã tham gia BHXH bắt buộc, hiện đang muốn mua bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình cho những người còn lại nhưng chưa biết mức đóng cụ thể là bao nhiêu và phương thức đóng như thế nào. Anh/chị có thể giải đáp thắc mắc này giúp tôi được không? Tôi cảm ơn.

Mức đóng BHYT theo hộ gia đình

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn, phòng doanh nghiệp công ty Luật Sao Việt chúng tôi trả lời như sau:

Thứ nhất về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế:

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 12 về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì: “ Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.”

Thứ hai về mức đóng:

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 về mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế thì:

“Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

3. Tất cả thành viên thuộc hộ gia đình theo quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật này phải tham gia bảo hiểm y tế. Mức đóng được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi, cụ thể như sau:

a) Người thứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở;

b) Người thứ hai, thứ bai, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;

c) Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.”

Thứ ba về phương thức đóng:

Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 15 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 về phương thức đóng bảo hiểm y tế thì: “ Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, đại diện hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đóng đủ số tiền thuộc trách nhiệm phải đóng vào quỹ bảo hiểm y tế.”

Như vậy theo quy định trên gia đình bạn thuộc đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình, mức đóng người thứ nhất tối đa là 6% mức lương cơ sở, từ người thứ hai, ba, tư, năm trở đi đóng lần lượt là 70%, 60%, 50%, 40% mức đóng của người thứ nhất. Bạn có thể chọn phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng để đóng đủ số tiền thuộc trách nhiệm phải đóng vào quỹ bảo hiểm y tế.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer