Câu hỏi: Tôi năm nay 42 tuổi hiện đang làm việc tại cơ quan nhà nước và tham gia BHXH được 13 năm, do hoàn cảnh hiếm muộn nên vợ chồng tôi dự định sẽ nhận con nuôi được 02 tháng tuổi về nuôi dưỡng, cho hỏi trong trường hợp này tôi có được hưởng trợ cấp thai sản không? Tôi cảm ơn.

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn, Chúng tôi trả lời như sau:

Căn cứ theo khoản 1, 2 Điểu 31 Luật bảo hiểm xã hội về điều kiện hưởng chế độ thai sản thì:

1.     Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a)    Lao động nữ mang thai;

b)    Lao động nữ sinh con;

c)     Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d)    Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ)  Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e)  Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2.  Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Như vậy, theo quy định trên, chị hiện đang làm việc tại cơ quan nhà nước và tham gia bảo hiểm xã hội được 13 năm, nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi đã đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản. Thời gian hưởng và mức hưởng được quy định cụ thể như sau:

Thời gian hưởng:

Căn cứ theo quy định tại Điều 36 Luật bảo hiểm xã hội về thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi thì: Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật này thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.

Mức trợ cấp:

Căn cứ theo quy định tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì:Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Mức hưởng:

Căn cứ theo quy định tại khoản c Điều 39 về mức hưởng chế độ thai sản thì: Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật TNHH Sao Việt, nếu có thêm thắc mắc liên quan hoặc các vấn đề pháp lý khác, bạn, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline 1900 6243 

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer