Văn bản pháp luật

Nghị định 50/2016/NĐ-CP

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Luật hộ tịch 2014

Nghị định 123/2015/NĐ-CP

Luật doanh nghiệp 2014

Luật cư trú 2006

Luật Công chứng 2014

Luật Nhà ở 2014

Luật lao động 2012

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 của Luật Đấu thầu.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer