Văn bản pháp luật

Nghị định 11/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính Phủ về giao dịch bảo đảm

Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm

Thông tư số liên tịch 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm

Từ ngày 01/12/2015, theo Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, quy định về việc cấp hộ chiếu có một số thay đổi.

Thông tư 66/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ căn cước công dân, tàng thư văn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Những chính sách nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 – 10/02/2016

Luật đất đai 2013

Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính

Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer