Văn bản pháp luật

Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo

Thông tư 197/2015/TT-BTC Quy định về hành nghề chứng khoán

Nghị định 125/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay

luật việc làm 2013

Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Thông tư 139/2015/TT-BQP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Theo Công văn 80/TANDTC-PC ngày 29/3/2016 về xử lý hành vi đánh bạc trái phép dưới 5.000.000 đồng, người thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật dưới 5.000.000 đồng

Quyết định 63/2015/QĐ-TTg quyết định về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất

Mẫu quyết định mức lương Tổng giám đốc (Công ty TNHH 2TV)

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer