Biểu mẫu

Mẫu giấy giới thiệu của công ty mới nhất năm 2018

Mẫu giấy xác nhận tập sự hành nghề luật sư mới nhất năm 2018

Mẫu giấy ủy quyền cho Doanh nghiệp

Mẫu biên bản họp HĐQT về thành lập chi nhánh, VPĐD

Hướng dẫn cách ghi biểu mẫu TK01 - TS mới nhất năm 2016

Biên bản họp HĐTV về thành lập chi nhánh, VPĐD

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VỀ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc chi nhánh

Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên

Soạn thảo mẫu quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh, VPĐD, Địa điểm kinh doanh

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer