chiếm đoạt

Những bài biết cùng chủ đề 'chiếm đoạt'

Khách thể của tội chiếm đoạt hoặc hủy hoại di vật của tử sỹ là kỷ luật chiến trường, lợi ích của gia đình liệt sỹ. Đối tượng tác động của tội phạm là di vật của tử sĩ, tức là những vật của tử sỹ để lại tuy không có giá trị về tài sản hoặc giá trị về tài sản không đáng kể, nhưng lại có giá trị về tinh thần đối với nhân thân của tử sĩ (như di ảnh, huân chương, huy chương,…)

Bộ luật Hình sự 2015 đã quy định cụ thể tội danh này tại Điều 154 Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người. Đây là một bước đi có giá trị từ thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là trong bối cảnh các hành vi mua bán nội tạng, bộ phận cơ thể người diễn ra tràn lan và gây tác động tiêu cực tới con người và đời sống xã hội Việt Nam.

Phạm tội trong trường hợp quy định tại Khoản 1, 2 Điều 140 thì người phạm tội phải đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer