di chúc miệng

Những bài biết cùng chủ đề 'di chúc miệng'

Điều 624 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết”

Ông Bình trước khi chết có để lại toàn bộ tài sản cho anh Tính là con trai cả bằng di chúc miệng, những ngýời con cùng chứng kiến. Sau khi ông Bình mất anh Tính muốn thực hiện quyền hưởng thừa kế của mình thì cần làm thủ tục gì để tránh tranh chấp? (được biết là các con của ông Bình đều đã trưởng thành, có khả năng lao động và cha, mẹ vợ của ông Bình đã mất trước ông Bình).

Anh Trần Đình Thọ ở Bình Thuận hỏi: năm 2007 khi tôi đang công tác tại thành phố Hà Nội thì được tin mẹ tôi qua đời. Một thời gian sau, em tôi nói lại trước khi mất mẹ tôi có di chúc (miệng) là số tài sản trong gia đình sẽ được chia đều cho ba anh em tôi. Trước đây (2005), khi còn sống mẹ tôi nói với ba anh em tôi là: Tài sản trong nhà chia làm hai phần, tôi được hưởng một phần, phần còn lại chia đều cho hai em tôi. Vậy trong hai di chúc trên, di chúc nào có giá trị.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer