phụ lục

Những bài biết cùng chủ đề 'phụ lục'

Mẫu phụ lục bảng kê chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý xổ số (Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-XS) mẫu số: 02-1/BK-XS (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới đa cấp (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-BHĐC) mẫu số 02-2/BK-ĐC (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-BHĐC), mẫu số 02-1/BK-BH (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/Tt-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu phụ lục thu nhập từ kinh doanh (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK-TNCN) , mẫu số 09-2/PL-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động (kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN)

Phụ lục hợp đồng lao động

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer