sản xuất

Những bài biết cùng chủ đề 'sản xuất'

Các chất ma tuý là các chất hoá học nguồn tự nhiên hoặc nhân tạo khi xâm nhập cơ thể con người sẽ có tác dụng làm thay đổi tâm trạng, ý thức và trí tuệ, làm con người bị lệ thuộc vào chúng, và cuối cùng gây nên những tổn thương cho từng cá nhân và cộng đồng.

Điều luật quy định nhiều hành vi khách quan khác nhau như: sản xuất, buôn bán. Vì vậy, khi định tội tuỳ vào từng trường hợp cụ thể mà người phạm tội thực hiện hành vi nào thì định tội theo hành vi đó, mà không định tội hết tất cả các hành vi được liệt kê trong điều luật. Nếu người phạm tội thực hiện nhiều hành vi khác nhau đối với nhiều đối tượng phạm tội khác nhau thì việc định tội có phức tạp hơn.

Đây là điều luật mới được quy định trong BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 để xử lý hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Các hành vi lạm dụng, sử dụng không đúng mục đích công cụ, thiết bi, phần mềm, như trên có xu thế ngày càng nhiều trong xã hội tạo điều kiện cho tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer