thừa kế

Những bài biết cùng chủ đề 'thừa kế'

Thừa kế theo pháp luật

Thời hiệu thừa kế

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế

Luật thừa kế là một trong những chế định thuộc Luật dân sự Việt Nam. Có thể thấy các tranh chấp liên quan đến thừa kế diễn ra khá nhiều. Tuy nhiên, các quy định của luật thừa kế lại không quá phức tạp.

Ông Lê Hữu Bảy hỏi: tôi có cậu con trai lớn tên là Lê Hữu Điền. Năm 2008 cháu lấy vợ và đến năm 2010 cháu bị chết đột ngột trong một tai nạn lao động. Trước kia khi cháu lấy vợ tôi có cho cháu rất nhiều tài sản. Hỏi nay khi cháu mất tôi có được quyền thừa kế tài sản của cháu không?

Ông Bình trước khi chết có để lại toàn bộ tài sản cho anh Tính là con trai cả bằng di chúc miệng, những ngýời con cùng chứng kiến. Sau khi ông Bình mất anh Tính muốn thực hiện quyền hưởng thừa kế của mình thì cần làm thủ tục gì để tránh tranh chấp? (được biết là các con của ông Bình đều đã trưởng thành, có khả năng lao động và cha, mẹ vợ của ông Bình đã mất trước ông Bình).

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer