tờ khai

Những bài biết cùng chủ đề 'tờ khai'

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ (Áp dụng đối với tài sản là máy bay, ô tô, xe máy, tàu, thuyền, súng săn, súng thể thao), mẫu số 02/LPTB (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường mẫu số 02/BVMT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu tờ khai tiền sử dụng đất mẫu số 01/TSDĐ (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp(Dùng cho đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần) mẫu số 03/SDNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân có đất chịu thuế) mẫu số 02/SDNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (Dành cho tổ chức có đất chịu thuế) mẫu số 01/SDNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân kê khai tổng hợp đất ở) mẫu số 03/TKTH-SDDPNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Dành cho công ty xổ số kiến thiết trả thu nhập cho đại lý xổ số) mẫu số 02/KK-XS (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính).

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Dành cho công ty xổ số kiến thiết trả thu nhập cho đại lý xổ số) mẫu số 01/KK-XS (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính ).

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Dành cho doanh nghiệp bảo hiểm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp) mẫu số 01/KK-BHĐC

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer