1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp 2014;

- Nghị định 50/2016/NĐ-CP

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo điều 33 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

Điều 33. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh;

b) Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

2. Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

Như vậy, theo quy định của Pháp luật Doanh nghiệp thì sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký doanh nghiệp phải tiến hành thông báo công khai thông tin của Doanh nghiêp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Do đây là quy định bắt buộc nên Doanh nghiệp buộc phải thực hiện thủ tục Thông báo. Trường hợp không thông báo trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì sẽ bị phạt tiền, mức phạt có thể lên tới 2.000.000 VNĐ được quy định tại điều 26 Nghị định 50/2016/NĐ-CP như sau:

Điều 26. Vi phạm quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer