Thành lập doanh nghiệp xã hội

Căn cứ Điều 10 - Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định:

Doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

a) Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật này;

b) Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng;

c) Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký”.

Như vậy, Doanh nghiệp xã hội là những doanh nghiệp hoạt động không vì mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Các doanh nghiệp này được thành lập với mục tiêu là để giải quyết một vấn đề xã hội nào đó mà doanh nghiệp theo đuổi, phần lớn lợi nhuận thu được dùng để phục vụ mục tiêu xã hội và môi trường. Do vậy khi thành lập doanh nghiệp xã hội, bạn cần phải xác định được mục tiêu của doanh nghiệp hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng. Doanh nghiệp phải sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.

Về trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội, bạn cần thực hiện như sau:

Căn cứ vào Điều 4 - Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp như sau:

“1. Doanh nghiệp xã hội thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và hồ sơ tương ứng đối với từng loại hình doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp.

2. Tên doanh nghiệp xã hội được đặt theo quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh nghiệp và có thể bổ sung thêm cụm từ “xã hội” vào tên riêng của doanh nghiệp.”

Như vậy, việc thành lập doanh nghiệp xã hội tương tự như việc thành lập các doanh nghiệp không phải là Doanh nghiệp xã hội.

Quý khách vui lòng tham khảo các bài viết về thành lập doanh nghiệp: Tại đây

Lưu ý: Doanh nghiệp xã hội phải thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (Theo mẫu số 1 Thông tư số 04/2016/TT-BKHDT) cho cơ quan đăng ký kinh doanh để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp hoặc trong quá trình hoạt động.

Trên đây là thông tin của Luật Sao Việt gửi tới bạn đọc . Mọi vướng mắc quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 19006243 để được tư vấn trực tiếp.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer