Câu hỏi: Tôi làm tại công ty A, đã đóng BHXH từ tháng 8/2013, hiện nay tôi đã nghỉ việc tại đây được một tháng và đang làm tại công ty khác. Tôi có đề nghị công ty A chốt sổ BHXH để tôi chuyển sang công ty mới nhưng kế toán nói là công ty đã nợ đóng bảo hiểm 6 tháng và nợ thì không thể chốt sổ được. Vậy tôi phải làm thế nào để lấy được sổ BHXH, nếu không lấy được sổ thì tôi có được mở sổ mới không?

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn Chúng tôi trả lời như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 47 Bộ luật lao động 2012 về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động thì: Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

 Bên cạnh đó, theo quy định tại Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 46 Quyết định 959/QĐ-BHXH về cấp và quản lý sổ BHXH thì: Đơn vị trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản, giải thể hoặc đơn vị không còn tồn tại, không còn hoạt động sản xuất – kinh doanh; đơn bị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN,  nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH cho người lao động. Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận đến thời điểm đã đóng. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

Như vậy theo quy định trên khi chấm dứt hợp đồng lao động giữa hai bên, công ty phải có trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm cho bạn. Trường hợp không chốt được sổ do công ty nợ đóng, bạn có thể yêu cầu công ty thanh toán tiền đóng và tiền lãi chậm phải nộp theo quy định để xác nhận sổ BHXH cho bạn.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoàn 2 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH về cấp lại sổ BHXH thì chỉ được cấp lại sổ trong các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chi đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng. Do đó, với trường hợp công ty nợ tiền đóng thì bạn không thuộc trường hợp được cấp lại sổ mới.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Công ty Luật TNHH Sao Việt, để được giải đáp thêm thông tin chi tiết hoặc giải đáp các vấn đề pháp lý về doanh nghiệp quý khách vui lòng liên hệ tới hotline 1900 6243

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer