Văn bản pháp luật

Luật Nhà ở 2014

Luật lao động 2012

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 của Luật Đấu thầu.

Luật đấu thầu 2013

Nghị quyết 01/2013 NQ-HĐTP

Bộ luật dân sự 2015

Bộ luật hình sự 2015

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Luật Thi hành tạm giam, tạm giữ năm 2015

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer