Mẫu số: 06/GTGT

                                                                                       (Ban hành kèm theo Thông tư

                                                                                        số 156/2013/TT-BTC ngày

                                                                                        6/11/2013 của Bộ Tài chính)                                              

 

                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                             THÔNG BÁO 

                                           ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                   Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp).................................

Tên người nộp thuế: ......................................................................................................................

Mã số thuế: ....................................................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................................

Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:

..........................................................................................................................................................

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp..............................

.......................................................; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi ..........................

....................................... và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp

........................................., cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo

phương pháp.........................

 Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm...........

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản

lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

 

                                                                                        Ngày.....tháng.....năm.....

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ                                          NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

Họ và tên:.........................                             ĐẠI ĐIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Chứng chỉ hành nghề số:.......                          (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

 

Để được tư vấn luật trực tuyến miễn phí, cung cấp biểu mẫu mới nhất, cách viết, khai biểu mẫu chính xác từ các Luật sư chuyên môn vui lòng liên hệ với Luật Sao Việt qua Tổng đài tư vấn 1900.6243 hoặc số điện thoại 0243 636 7896. Các Luật sư chuyên môn Luật Sao Việt với nhiều năm kinh nghiệm sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!  

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer