Câu hỏi:

Tôi có kí hợp đồng 2 năm với công ty hiện tại và đã làm được 01 năm với mức lương được ghi trên hợp đồng là 7 triệu đồng/tháng, sang tháng tới tôi được đề xuất tăng lương lên 9 triệu/tháng, cho hỏi tôi có cần ký lại hợp đồng không hay chỉ cần bổ sung thêm trong phụ lục hợp đồng? Tôi cảm ơn.

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn, phòng doanh nghiệp Công ty Luật Sao Việt chúng tôi trả lời như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 24 Bộ luật lao động 2014 về phụ lục hợp đồng thì:

“Điều 24. Phụ lục hợp đồng lao động

1.     Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2.     Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.”

Như vậy, bản chất của phụ lục hợp đồng lao động là có giá trị pháp lý như hợp đồng lao đồng cho nên khi mức lương của bạn được tăng lên so với mức lương trên hợp đồng thì bắt buộc phải ký thêm phụ lục hợp đồng.

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer