BIỂU MẪU

Lao động có hợp đồng từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày/năm. Trong đó, có 6 ngày nghỉ phép theo lịch của Công ty (nghỉ thêm ngày tết, du lịch cùng công ty) và 6 ngày nghỉ phép theo lịch cá nhân (ốm, bận việc riêng,…). Trường hợp nghỉ phép theo lịch cá nhân thì phải có đơn xin phép theo Quy định của Công ty.

Mẫu thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử Việt Nam

Mẫu số 01B/TNDN: tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/11/2011 của Bộ Tài chính.

Nội dung này được đề cập tại Quyết định 15/2020/QĐ-TTg về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Phiếu báo cáo rà soát, thống kê lao động tại Doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

Mẫu Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, thông tin về chủ sở hữu mới

Mẫu Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân PHỤ LỤC II-3

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer