BIỂU MẪU

Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB ban hành kèm theo Quyết định 222/QĐ-BHXH năm 2021) hoặc Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Mẫu đơn xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Giấy đề nghị khám giám định hưởng chế độ hưu trí theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư 18/2022/TT-BYT đối với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng.

Mẫu số 10: Ban hành kèm theo Thông t¬ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th¬ương binh và Xã hội

Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT được ban hành Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính

Mẫu đơn đề nghị đính chính sổ đỏ năm 2023

Mẫu xác nhận bị tai nạn trên đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH như sau

Mẫu đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học là mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT.

Hiện nay mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới (theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 23/2023/NĐ-CP

Mẫu Đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là Mẫu số 06 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer