Biểu Mẫu Đất Đai

Mẫu biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất năm 2023

Mẫu số 07 về Thông báo thu hồi đất tại Thông tư 30/2014/TT-BTNMT được Thông tư 11/2022/TT-BTNMT sửa đổi

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư

Hiện nay mẫu đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai gửi Ủy ban nhân dân

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ (CHO THUÊ LẠI) QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT được ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP

Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của năm 2022 được ban hành kèm theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/5/2022.

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mẫu số 02. Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không sử dụng nguồn vốn quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Nhà ở năm 2014 (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng)

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer