Biểu Mẫu Luật Dân Sự

Mẫu giấy ủy quyền nhờ người khác lấy hộ giấy tờ xe do vi phạm giao thông

Mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế mới nhất

Việc đăng ký mới hoặc đăng ký thay đổi thông tin thực hiện theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT là Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH.

Hiện nay, Mẫu phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là mẫu 02a ban hành kèm theo Nghị định 99/2022/NĐ-CP.

Hiện nay, mẫu đơn yêu cầu thi hành án cấp dưỡng được cập nhật tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp (Mẫu số D 04-THADS).

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ

Hiện nay, Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình theo Thông tư 09/2016/TT-BXD như sau:

MẪU TỜ KHAI CẤP/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN PHÙ HỢP VỀ TUYỂN DỤNG VÀ CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN HÀNG HẢI (Kèm theo Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ)

Phiếu thu thập thông tin dân cư (Mẫu DC01) được dùng cho công dân kê khai thông tin nhân thân của mình để thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer