Biểu Mẫu Doanh Nghiệp

Hiện nay mẫu đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch được sửa đổi bởi điểm c khoản 5 Điều 2 Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL như sau

Bên A cho phép bên B quyền mở quán, cơ sở, đại lý phân phối hàng hóa và dịch vụ theo phương thức của hệ thống …………………... Quán, cửa hàng này được thiết kế bởi Bên A và chịu sự kiểm soát và vận hành duy nhất của Bên A. Bên B có quyền được sử dụng một tập hợp các quyền độc quyền gắn liền với thương hiệu ……………………… nói trên, như quyền đối với các chỉ dẫn thương mại, quyền đối với bí mật thương mại, quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ với gói nhượng quyền và giá cả như sau:

Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư mới nhất

Mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh, mua bán vàng miếng mới nhất

Hiện nay, Văn bản đề nghị chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXII ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ BẢO HÀNH, BẢO DƯỠNG Ô TÔ

Hiện nay, Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, mẫu tờ khai thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử là mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 12/2018/TT-BCT quy định về mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa theo Phụ lục IX như sau:

Mẫu Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo Phụ lục II-2 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT:

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer