Biểu Mẫu Doanh Nghiệp

Mẫu Văn bản đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan là mẫu số 04 ban hành kèm Thông tư 12/2015/TT-BTC. Dưới đây là hình ảnh Mẫu Văn bản đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan:

HỢP ĐỒNG BA BÊN (Về quản lý và xử lý tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai)

Mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mới nhất

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận an ninh trật tự đối với cơ sở kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang ghi âm ghi hình

Hiện hành, mẫu đơn xin giảm thuế TNCN mới nhất là Mẫu số 01/MGTH được ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Mẫu đề nghị kiểm tra cấp/cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới mới nhất

Hiện nay mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới (theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 23/2023/NĐ-CP

Mẫu tờ khai đăng ký thuế với tổ chức theo Mẫu 01-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC

Tờ khai hoạt động dịch vụ photocopy

Hiện hành, mẫu tờ khai thuế TNCN với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là mẫu số 04/TKQT-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer