Kiến Thức Luật Đất Đai

Ngày 04/7/2024, Cục Thuế TPHCM có Công văn 6602/CTTPHCM-TTHT về việc hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện Nghị định 64/2024/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024, cụ thể như sau:

Điều 140 Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền như sau:

Theo Điều 118 Luật Đất đai 2024, các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Điều 72 Luật Nhà ở 2023 (có hiệu lực từ 01/01/2025) quy định về bố trí nhà ở phục vụ tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời như sau:

Hiện nay, điều kiện để tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được quy định tại Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Theo luật hiện hành, cá nhân có quyền kinh doanh môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề và đăng ký nộp thuế còn khi thành lập doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ

1. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 176 của Luật này.”

Theo quy định của Luật đất đai 2013, hộ gia đình là một trong những đối tượng có quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực (Luật đất đai 2024 từ 01/01/2025). Cụ thể, Điều 4 Luật đất đai 2024 quy định về người sử dụng đất như sau:

Yêu cầu về an toàn cháy là trong những yêu cầu bắt buộc khi xây dựng nhà chung cư được quy định tại Mục 2.9 Quy chuẩn QCVN 04:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BXD.

Chung cư mini là cách gọi dành cho những căn hộ nhiều tầng, nhiều phòng ở để bán, cho thuê mua, cho thuê. Trước đây, Luật Nhà ở năm 2014 không quy định khái niệm về chung cư mini và cũng không ghi nhận loại hình nhà ở này mà chỉ có khái niệm về chung cư và nhà ở riêng lẻ tại khoản 2, khoản 3 Điều 3 Luật Nhà ở năm 2014 số 65/2014/QH13 như sau:

Đây là một trong những điểm nổi bật được đề cập tại Luật Đất đai 2024 do Quốc hội khóa XV thông qua ngày 18/01/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5. Dự kiến Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025, trừ quy định tại Điều 190 và Điều 248 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/04/2024.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer