Nghị Quyết

Ngày 06/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 73/NQ-CP về việc uỷ quyền quyết định giá đất cụ thể.

Ngày 07/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 13/NQ-CP thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Vừa qua, Quốc hội ban hành Nghị quyết 80/2023/QH15 về tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 – 2023.

Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 304, Điều 305, Điều 306, Điều 307 và Điều 308 của Bộ luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 09/9/2022.

Ngày 15/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết 76/2022/QH15. Trong đó có một số nội dung về tăng thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo đó kể từ ngày Nghị quyết 76/2022/QH15 được Quốc hội thông qua (ngày 15/11/2022), áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau:

Ngày 20/3/2014, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã ban hành Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Trọng tài Thương mại

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA DỰ THẢO BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2021

NGHỊ QUYẾT VỀ GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC CỦA NĂM 2022 ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer