Biểu Mẫu Lao Động

Lao động có hợp đồng từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày/năm. Trong đó, có 6 ngày nghỉ phép theo lịch của Công ty (nghỉ thêm ngày tết, du lịch cùng công ty) và 6 ngày nghỉ phép theo lịch cá nhân (ốm, bận việc riêng,…). Trường hợp nghỉ phép theo lịch cá nhân thì phải có đơn xin phép theo Quy định của Công ty.

Mẫu thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử Việt Nam

Luật Sao Việt xin cung cấp cho bạn đọc mẫu báo cáo thành tích cá nhân, mẫu đề nghị tặng giấy khen cũng như cách soạn báo cáo thành tích cá nhân sao cho hợp lệ.

"Nội quy lao động" là văn bản quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi CBNV khi làm việc tại công ty, những quy tắc ứng xử chung và là căn cứ để xử lý kỷ luật và thực hiện trách nhiệm vật chất đối với CBNV vi phạm.

Phụ lục hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động Tiếng Anh

Triệt để tôn trọng chính sách của Nhà nước về lao động tiền lương, bao gồm bảng lương, thang bảng lương ban hành kèm theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định, các văn bản pháp luật quy định về các chế độ phụ cấp và việc trích BHXH, BHYT do Nhà nước quy định

Mẫu tờ khai thuế khoán (áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân và nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán) mẫu số 01/THKH Ban hành kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 01-1/THKH mới nhất năm 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài Chính

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer