Biểu Mẫu Lao Động

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất

Mẫu biên bản xử lý kỷ luật lao động mới nhất

Mẫu đơn xin trở lại công tác, làm việc mới nhất

Theo khoản 7 Điều 32 Luật Việc làm 2013, trước ngày 15 tháng 01 hằng năm, người sử dụng lao động có trách nhiệm báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước.

Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) ban hành kèm theo quyết định số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam)

Hiện nay, mẫu hợp đồng làm việc được quy định tại phụ lục Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ là Mẫu số 03 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH.

Theo quy định pháp luật, định kỳ 06 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hằng năm (trước ngày 05 tháng 12), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Lao động có hợp đồng từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày/năm. Trong đó, có 6 ngày nghỉ phép theo lịch của Công ty (nghỉ thêm ngày tết, du lịch cùng công ty) và 6 ngày nghỉ phép theo lịch cá nhân (ốm, bận việc riêng,…). Trường hợp nghỉ phép theo lịch cá nhân thì phải có đơn xin phép theo Quy định của Công ty.

Mẫu thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử Việt Nam

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer