Kiến Thức Luật Lao Động

Ngày 01/01/2021, Bộ luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực pháp luật. Việc ban hành bộ luật mới là thực sự cần thiết, khi mà trong thực tiễn thi hành Bộ luật lao động 2012 đã xuất hiện nhiều vướng mắc, bất cập cần bổ sung, sửa chữa. Ngoài ra, việc đổi mới này còn nhằm thể chế hóa Hiến pháp 2013 và đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật đồng thời để bắt kịp với xu thế phát triển của thời đại mới.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer