Biểu Mẫu Hôn Nhân – Gia Đình

Mẫu thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/ 2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

Hiện nay, mẫu đơn xin nhận con nuôi trong nước mới nhất được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 10/2020/TT-BTP.

Hiện nay Tờ khai đăng ký khai sinh (tờ khai làm giấy khai sinh) là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 04/2020/TT-BTP.

Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

VĂN BẢN CAM KẾT VỀ TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

Mẫu đơn đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN TRÍCH LỤC GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Mẫu thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer