Biểu Mẫu Hôn Nhân – Gia Đình

Vì vậy, để hạn chế kéo dài thời gian và giải quyết yêu cầu ly hôn của tôi được nhanh chóng, sớm ngày giải thoát cho chúng tôi, tôi kính mong quý Tòa chấp thuận không tiến hành hòa giải trong quá trình giải quyết ly hôn với chồng/vợ tôi là ……………..……… và nhanh chóng giải quyết việc ly hôn của chúng tôi.

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BYT như sau:

Mẫu thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo năm 2023

Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất

Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương năm 2023 là mẫu đơn số 23-DS (Đơn khởi kiện) được ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP.

Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình năm 2023 là mẫu đơn số 01-VDS (Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự) được ban hành kèm theo Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP (sửa đổi Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP).

Đơn xin xác nhận nhân thân với người đã chết

Mẫu thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/ 2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

Hiện nay, mẫu đơn xin nhận con nuôi trong nước mới nhất được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 10/2020/TT-BTP.

Hiện nay Tờ khai đăng ký khai sinh (tờ khai làm giấy khai sinh) là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 04/2020/TT-BTP.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer