CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.................., ngày......tháng......năm ......... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(Về việc yêu cầu không hòa giải khi ly hôn) 

          Kính gửi:  Tòa án nhân dân …………………………..……….

Tôi là: ……………………………………………………………………………

Sinh ngày ………. tháng ………….. năm ………………………….……………

CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:………... do ………cấp ngày …………

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………

Tôi là …… trong vụ án ly hôn giữa nguyên đơn là….…và bị đơn là …….……...

Hiện nay, do ………………..…………………………………………………….

nên chúng tôi đã thống nhất ly hôn với nhau và không cần thời gian hòa giải

Vì vậy, để hạn chế kéo dài thời gian và giải quyết yêu cầu ly hôn của tôi được nhanh chóng, tôi kính mong quý Tòa chấp thuận không tiến hành hòa giải trong quá trình giải quyết ly hôn với chồng/vợ tôi là ……………..……… và nhanh chóng giải quyết việc ly hôn của chúng tôi.

Tôi xin cam kết những nội dung đã trình bày trong đơn này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý Toà. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bình Luận

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer