Tuyển dụng

Công ty Luật TNHH Sao Việt cần tuyển 01 trưởng phòng Pháp lý doanh nghiệp và đầu tư

Công ty Luật TNHH Sao Việt (gọi tắt là Luật Sao Việt) được thành lập năm 2006, có trụ sở tại Hà Nội, với tiền thân là Văn phòng Luật sư Sao Việt thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.Hiện chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Trưởng phòng tranh tụng

Công ty Luật TNHH Sao Việt (gọi tắt là Luật Sao Việt) được thành lập năm 2006, có trụ sở tại Hà Nội, với tiền thân là Văn phòng Luật sư Sao Việt thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Hiện chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí nhân viên hành chính - lễ tân.

Công ty Luật TNHH Sao Việt (gọi tắt là Luật Sao Việt) được thành lập năm 2006, có trụ sở tại Hà Nội, với tiền thân là Văn phòng Luật sư Sao Việt thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Hiện chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí cộng tác viên viết bài.

Công ty Luật TNHH Sao Việt (gọi tắt là Luật Sao Việt) được thành lập năm 2006, có trụ sở tại Hà Nội, với tiền thân là Văn phòng Luật sư Sao Việt thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Hiện chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí nhân viên pháp lý doanh nghiệp và đầu tư.

Công ty Luật TNHH Sao Việt (gọi tắt là Luật Sao Việt) được thành lập năm 2006, có trụ sở tại Hà Nội, với tiền thân là Văn phòng Luật sư Sao Việt thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Hiện chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí nhân viên tranh tụng hinh sự - dân sự.

Công ty Luật TNHH Sao Việt (gọi tắt là Luật Sao Việt) được thành lập năm 2006, có trụ sở tại Hà Nội, với tiền thân là Văn phòng Luật sư Sao Việt thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Hiện chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí nhân viên pháp lý doanh nghiệp.

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer