cơ cấu cây trồng

Những bài biết cùng chủ đề 'cơ cấu cây trồng'

Mẫu bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo Mẫu số 04.CĐ Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP như sau:

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1343/QĐ-BNN-VP ngày 04/04/2023 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer