công ty tnhh hai thành viên

Những bài biết cùng chủ đề 'công ty tnhh hai thành viên'

Hướng dẫn lập danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

TẠM NGỪNG KINH DOANH

Công ty là công ty TNHH 2 thành viên trở lên, và hiện tại công ty vừa tăng số lượng thành viên từ 9 thành viên ban đầu thành 12 thành viên do chuyển nhượng vốn góp. Tôi được biết theo quy định của Luật doanh nghiệp thì công ty TNHH hai thành viên trở lên nếu có trên 11 thành viên góp vốn thì phải thành lập ban kiểm soát. Đây có phải là thông tin đúng không và nếu công ty tôi không lập ban kiểm soát thì có phát sinh hậu quả pháp lý gì không?

Câu hỏi 1: Công ty em trước đây chưa đăng ký tên viết tắt. Bây giờ muốn đăng ký tên viết tắt của công ty có được không? Phải làm thủ tục gì để có thể bổ sung tên viết tắt của công ty được? Em xin cảm ơn.

Công ty tôi là Công ty TNHH hai thành viên trở lên, xin hỏi các biên bản họp của Hội đồng thành viên Công ty có bắt buộc phải lưu giữ không, nếu có thì trong bao lâu? Xin chân thành cảm ơn.

Công ty TNHH hai thành viên vượt quá giới hạn 50 thành viên làm thế nào chuyển đổi thành công ty cổ phần để có thể tiếp tục hoạt động? Làm gì khi công ty TNHH một thành viên muốn tiếp nhận thêm thành viên mới? Công ty Cổ phần muốn thay đổi chiến lược, quy mô hoạt động nên làm gì?

© 2018 SAOVIETLAW.COM Bản quyền thuộc về công ty Công Ty Luật TNHH Sao Việt

logo-footer